กระทรวง อว.-บพค. ร่วมหารือหน่วยงานชั้นนำด้านครีเอทีฟ พัฒนาทักษะเยาวชนรุ่นใหม่สู่งานโปรดักชั่นระดับโลก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รศ. พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมหารือกับ คุณต่อ สันติศิริ ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Directors’ Association) คุณศิวะภาค เจียรวนาลี บรรณาธิการบริหาร a day คุณอัศวิน พานิชวัฒนาผู้บริหาร Creative JuiceBangkok คุณชุติวัฒน์ เชิดชู ผู้บริหารบริษัท วิชันนารี กรุ๊ป จำกัด และ คุณชนัษฐพล เธียรศรี บริษัท TBWA THAILAND เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานสร้างสรรค์และโปรดักชั่น เพื่อยกระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ของสื่อไทย ตลอดจนผลักดันการผลิตและพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมหนัง และ Media ในระดับโลก

ในปีนี้ สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก หรือ B.A.D (Bangkok Art Directors’ Association) มุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสุดยอดมืออาชีพ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดการแข่งขัน Young Cannes Competition 2022 คือการแข่งคัดเลือกครีเอทีฟรุ่นใหม่ อายุ 31 ปีหรือต่ำกว่า เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่ง Young Lions Competition 2022 เทศกาลความคิดสร้างสรรค์ Cannes Lions International Festival Creativity ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีสมาชิกเป็นครีเอทีฟชั้นนำจากหลายเอเจนซี่ทั่วฟ้าเมืองไทย

อย่างไรก็ตาม รศ.พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ฯ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง อว. ได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการจุดติดทางความคิดด้านสื่อสร้างสรรค์ ผ่านการสนับสนุนเยาวชนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่ง Young Lions Competition 2022 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดย กระทรวง อว. ร่วมกับ บพค. จะมีการจัดงานแถลงข่าวพร้อมทั้งให้กำลังใจทีมตัวแทนประเทศไทย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม