ขอเชิญนักวิจัยขั้นแนวหน้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการประกาศรับข้อเสนอโครงการของ บพค. ปี 2566

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook PMU-B บพค.
https://www.facebook.com/PMUBTHAILAND/ และ ระบบ Zoom

ผ่านการบรรยายพิเศษในแต่ละหัวข้อ ดังนี้

  • Frontier Technology (High Energy Physics, Quantum, Earth Science & Space)
  • Frontier BCG (Personalized Medicine, Future Foods)
  • Future Industry (อุตสาหกรรมแห่งอนาคต)
  • National Postdoctoral / Postgraduate System
  • Coding