บพค. หารือร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศส ผลักดันการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโส และนักวิเคราะห์โครงการ ร่วมประชุมเพื่อหารือการสร้างความร่วมมือกับสถานทูตฝรั่งเศส นำทีมโดย Dr. Guillaume Da (Attache for Scientific and Higher Education Cooperation) ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา คุณวันเพ็ญ ศิระพัฒน์ (Ms. Wanpen Sirapat) เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษาและผู้ติดตามจากทางสถานทูตฝรั่งเศส Ms Jutaporn Kanjanakuha (Assistant to Attache, Mr Benoit Talleu (Project Coordinator) และ Mr. Johan Broc (trainee)

ในการประชุมครั้งนี้ บพค. ได้หารือถึงความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Franco-Thai Young Talent Research Fellowship 2023” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการของทางสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนที่เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยหลังปริญญาโท ในการสร้างประสบการณ์ทำวิจัยในต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส ในด้าน Frontier Research อาทิ Earth space, Quantum, High energy physics, AI metaverse, BCG ( Medical, Agriculture, Food, Energy, Material, Tourism) และ SHA (Social Humanity and Art) และอื่น ๆ