บพค. หารือ JST ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันความร่วมมือพัฒนางานวิจัย ขับเคลื่อนแผนงาน Global Partnership

วันนี้ (7 มีนาคม 2567) คณะทำงานทีม Global Partnership หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ พร้อมด้วย นางสาวสวามิตรี พรหมยศ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวแทนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เข้าร่วมการประชุมหารือ “Japan-ASEAN Collaboration in Science, Technology and Innovation” กับ Ms. Kaneko Emi ผู้อำนวยการสถาบันและคณะทำงาน จาก Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมหว้ากอ 4

เนื่องในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นครบรอบ 50 ปี (the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation) ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะสร้างงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนงานวิจัยร่วมกันกับอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทยที่เคยร่วมทุนกันตลอดมา โดยมีประเด็นหารือถึงเรื่องของความเป็นไปได้ในการทำข้อเสนอโครงการร่วมกันระหว่างสองประเทศ การหารือถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในงานวิจัยของไทย และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถจากทั้งสองประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณ การยื่นข้อเสนอร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ก่อนการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้หารือถึงกระบวนการเปิดรับทุนที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ และแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือต่อไปในอนาคต