💥เปิดรับสมัคร บัณฑิตแห่งอนาคต ธัชวิทย์ รุ่นที่ 1 🧑‍🎓

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยแห่งชาติ ภายใต้วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามที่กำหนดไว้
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง QR code นี้
📌เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 – 3 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 401 9889 ต่อ 1125 หรือ 1157