บพค. ร่วมผลักดันการพัฒนาบุคคลากรด้านการจัดแสงดิจิตอลสมัยใหม่ เสริมสร้างฟันเฟืองสำคัญ มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และทีมนักวิเคราะห์ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โครงการพัฒนาบุคคลากรวิจัยสมรรถนะสูง ในหน่วยงานภาคเอกชน ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการจัดแสงดิจิตอลสมัยใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์” ณ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท เกียร์เฮด จำกัด เป็นบริษัทผู้นำด้านอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ อันดับ 1 ใน South East Asia ที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณการทำวิจัยจาก บพค. ในปีงบประมาน 2567 และเพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการวิจัยฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีการจัดแสงดิจิตอลสมัยใหม่ ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 100 ท่าน สามารถเข้ามาลอง “เล่นกับไฟ” เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องของการจัดแสงในสถานที่ถ่ายทำจริง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาสาขาภาพยนตร์เป็นอย่างมาก

ภายในงานยังมีเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ความสำคัญของการจัดแสงดิจิตอลในอุตสาหกรรมภาพยนตร์” ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปกฯ ได้เข้าร่วมในเวทีเสวนาในครั้งนี้ ร่วมกับคุณชยานนท์ อุลิศ ผู้บริหารบริษัท เกียร์เฮด จำกัด โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ บพค. ในฐานะหน่วยงานหลักในการสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดแสง โดยหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของสถาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ จึงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของกองถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก หากสามารถพัฒนากำลังคนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการจัดแสงดิจิตอลสมัยใหม่ เพื่อป้อนการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านนี้ได้จะสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์ถึง 4 ท่าน ได้แก่ คุณพิชา ศรีศันสนีย์ ช่างภาพและนายกกลุ่มามาคมวิชาชีพการถ่ายภาพยนตร์ คุณปิยพันธุ์ ชูเพ็ชร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ คุณอิทธิพงศ์ สุวรรณรูป Sale Director & Business Development Tool Unit Co.,LTD และ คุณอมเรศ อรรถานนท์ นักออกแบบแสงยุค Digital Lighting ซึ่งวิทยากรทั้ง 4 ท่านต่างร่วมกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์ โดยเฉพาะด้านการจัดแสงดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ให้พร้อมก้าวสู่อนาคตในยุคดิจิตอลไปด้วยกัน
บพค. ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการพัฒนากำลังคน ได้ให้ทุนเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการจัดแสงสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กำลังขยายตัวและขาดกำลังคนในด้านนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ บพค. และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้