บพค.ร่วมประชุมสถาบันเอเชียฯ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และนักวิเคราะห์ บพค. ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาสถาบันเอเชียศึกษา ประจำปี 2565 เรื่อง “สถาบันเอเชียศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันเอเชียศึกษา พศ. 2566 – 2569 ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้บรรยายเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนา กำลังคน และการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาฯ ของ บพค. ซึ่งได้ให้แนวทางการพัฒนานักวิจัยแบบ High Caliber Impact Oriented Researchers ในด้าน SHA : Social Humanity and Arts ด้วยการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล อันประกอบไปด้วย Film, Thai Fashion, Festival

พร้อมกันนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาจารย์คริสโตเฟอร์ จอห์น เบเกอร์, ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ, ศ. ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆอีกมากมาย