การปฐมนิเทศ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง(National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand) ประจำปีงบประมาณ 2565

📅 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566

📌ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนทุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ผู้ประสานงาน คุณวัลนภาพร อังก์สุรังสีพันธุ์

โทร. 064-6757961 สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.

อีเมล [email protected]