บพค. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ "ASEAN BCG RESEARCHER DEVELOPMENT PROGRAM 2023"

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา ได้ที่ https://forms.gle/d5uEEoxMABoEpEPe8