บพค. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ASEAN BCG RESEARCHER DEVELOPMENT PROGRAM 2023”

ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา ได้ที่ https://forms.gle/d5uEEoxMABoEpEPe8

The National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Thailand and the Program Management Unit for Human Resources & Institutional Development, Research and Innovation (PMU-B) in collaboration with EURAXESS will organize the ASEAN BCG Researcher Development Program 2023. The program aims to be a regional gathering of a new generation of researchers for skill development, especially in the areas of Bio-Circular-Green Economy (BCG) and an interaction to form future collaboration.

The program consists of 2 phases. The 1st phase will offer opportunities for ASEAN researchers to improve essential researcher skills such as critical thinking, science communication, and networking skills through a series of online courses. In the 2nd phase, selected researchers from the 1st phase will participate in an on-site program in Thailand. Mentors will work with researchers to strengthen their proposal writing and project leadership skills and support them in developing a research funding proposal responding to global food, energy, and environmental challenges.

On behalf of NSTDA, I would like to invite you to join this event. Please click the link https://forms.gle/d5uEEoxMABoEpEPe8 for registration or email to [email protected]