📅 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
🔴 ผ่านระบบ Zoom meeting
https://qr.page/g/34hpiwuSOuG
Meeting ID: 985 2006 7235
Passcode: SCI2022