ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “CODING ERA: The Next Wave of Thailand’s Education"

ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย
ในวันศุกร์ที่ 17 – เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม “CODING ERA: The Next Wave of Thailand’s Education ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ภายในงาน : 💡 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม หรือ Coding เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่น่าสนใจ การแข่งขัน E-Sport และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
และขอเชิญชวนมาเรียนรู้โค้ดดิ้งผ่านเกม Code Combat เพื่อรับใบประกาศนียบัตร Computer Science level 1 จาก บพค. ด้วย (กิจกรรม Code Combat Arena) 🚨
กำหนดการและแผนผังการจัดงาน “CODING ERA: The Next Wave of Thailand’s Education” (สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดเต็มได้)
สามารถดูรูปเต็มได้ที่นี้ Download
     จัดโดย
⭕️ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
⭕️ บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด
⭕️ กรุงเทพมหานคร
⭕️ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC
⭕️ บริษัท Thermaltake จำกัด