บพค. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดทิศทางการพัฒนาด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา (HEPP) ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบคอนซอร์เตียม เพื่อสร้างเครื่อข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

📌ทางระบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting
ID: 848 9392 6688
Passcode : 661752
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่