บพค. เชิญเข้าร่วมงาน และทำความรู้จักกับ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดตัว (Kick off) พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)

“ธัชวิทย์”

วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS)

🧩 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรที่จะกำลังสร้างและพัฒนาในสาขาที่รองรับการเติบโตและโอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ของประเทศไทย 🚀 เช่น Future Graduate Platform, Quantum technology, Plasma and fusion technology💡📈

👉🏻พบกับการเปิดตัวหลักสูตร (Kick off) และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)

📍ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น.

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่
🔴 Facebook Live PMU-B บพค. 👉 https://www.facebook.com/PMUBTHAILAND/ และทางช่อง
🔴 Youtube PMU-B บพค. 👉 https://www.youtube.com/channel/UCTylJU_JdZR4hcvrZAjinvw