บพค. ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดงานแสดงดนตรี หวังผลิตผู้มีศักยภาพสูง เพื่อขับเคลื่อน Creative Economy

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเสวนาและการแสดงดนตรี ซึ่งนำแสดงโดยเยาวชนผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และความสามารถในการรังสรรค์บทเพลงสากลต่าง ๆ ด้วยเครื่องดนตรีสากล ในกิจกรรม Showcase of music talents for promoting creative economyหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ร่วมแสดงความสามารถในครั้งนี้ด้วย

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา ในหัวข้อ “การสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่เส้นทางสายดนตรี” โดยกล่าวว่า “อนาคตของวิชาชีพสายดนตรี หลายคนอาจจะมองว่าไม่เหมาะสมกับประเทศที่เน้นทำการเกษตรอย่างประเทศไทย แต่หากพิจารณาดี ๆ จะพบว่าในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเกษตร ผู้คนยังคงมีวิถีชีวิตหลายอย่างที่ผูกพันเชื่อมโยงกับดนตรี ตามที่หลายท่านคงจะเคยเห็นตามดนตรีพื้นบ้านต่าง ๆ ฉะนั้นแล้วจึงควรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเรื่องประเทศไทยไม่เหมาะจะสร้างนักดนตรี ในอนาคตของประเทศไทย บพค. มีแผนจะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ในชื่อ “มหาศิลปาลัย” ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาศิลปาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนไปทางศิลปะ สุนทรียะ และการสร้างสรรค์ soft power ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน โดยมหาศิลปาลัยจะเน้นการนำผลงานมาเสนอขอรับการคัดเลือกเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ๆ ที่บุตรหลานและเยาวชนทั้งหลายที่มีความสนใจในทางสายศิลปะ ดนตรี และสุนทรียะ จะได้เข้าร่วมในสถาบันอุดมศึกษาที่บ่มเพาะเฉพาะด้านให้ถึงขั้นสูงสุด และทาง บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ร่วมให้ทุนทำโครงการด้วยกันกับบุตรหลานและเยาวชนผู้มีความสนใจในดนตรี ศิลปะ สุนทรียะ และ soft power ต่าง ๆ ในฐานะ ผู้มีศักยภาพสูงในอนาคตต่อไป”