บพค.ร่วมหารือกับผู้แทนจาก KOCCA สู่การสร้างแนวทางสื่อสร้างสรรค์ Creative content

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการ บพค. ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง และรอง ผอ.บพค. ผศ.ดร.ปริปก พิศสุวรรณ และทีมสื่อสาร บพค. ให้การต้อนรับ คุณอุนจุง ปาร์ค ผู้แทนจาก The Korea Creative Content Agency (KOCCA) เพื่อทำการหารือทิศทางของการพัฒนาโมเดลสื่อสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้นำด้าน Soft power content

ในการประชุมครั้งนี้ ผอ.บพค. ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ได้แสดงวิสัยทัศน์ ความคาดหวังที่จะเห็นประเทศไทยเป็น Soft power hub แห่งเอเชียอาคเนย์ โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่าง ๆ ร่วมกันกับผู้แทน KOCCA ซึ่งทางผู้แทนพร้อมให้การตอบรับและสนับสนุนเต็มที่ อีกทั้งในอนาคต ทาง บพค.และ KOCCA มีแผนจะจัดทำโครงการในลักษณะ Cooperate ร่วมกัน โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง soft power content มาจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่นักวิจัยของไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการเริ่มต้นหารือกันในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งสู่การก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ บพค. และประเทศไทย สู่การเป็น Gateway ด้าน Soft power hub แห่งเอเชียอาคเนย์ต่อไป