บพค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนากำลังคนป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยไปสู่เวทีโลก ปีที่ 1

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน Frontier Research บพค. และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้าน SHA และ AI รวมทั้งนักวิเคราะห์ บพค. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม Board Room อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการพัฒนากำลังคนป้อนสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยไปสู่เวทีโลก ปีที่ 1 โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง และ ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักวิจัยในโครงการให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้ดำเนินการไปพร้อมทั้งกล่าวชี้แจงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์สื่อสารเพื่อพัฒนากำลังคนคนป้อนสู่อุตสาหกรรม พัฒนาต้นกล้าสำหรับคนรักหนัง ทั้งคนและผลิตภัณฑ์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิปัญหาหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท โดยมีมหาวิทยาลัย ทั้ง 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสัมผัสองค์ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมีตัวอย่างจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เข้าค่ายหนังสั้น และการทำหนังที่เกี่ยวกับพระไม้ “อย่านำพระไม้เข้าบ้าน” โดยต้องนำไปปล่อยไว้ตามภูเขาหรือป่าไม้นอกบ้าน ด้านวัฒนธรรมความเชื่อที่มีตามหมู่บ้านหรือประชาชนชาวบ้านทั่วไป ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมอีสานประเทศไทย เกิดความเชื่อจากหนังในเชิงศาสนา สร้างหนังเพื่อจะสื่อสารในมุมมองต่างๆเพื่อพัฒนา Soft Power ด้านภาพยนตร์ในประเทศไทย อีกทั้งโครงการงบประมาณ 2567 สร้างหมู่บ้านพันนา ศึกษาศักยภาพหมู่บ้านท่าพระ คือการพัฒนาวัฒนธรรมคนขอนแก่น มวยไทยสตั้นท์โชว์ โรงเรียนสตั้นท์แมน และมวยไทยอินเตอร์เนชั่นแนลโชว์ เริ่มจากผู้ชายไทยหลายคนมีความสามารถในการพัฒนาเพื่อสร้างสตั้นท์แมนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนไทยในระดับโลก อีกทั้งการสร้างนาฎมวยไทย โดยอีซูซุ มีการจัดประกวดในทุกๆปี แต่ในการสร้างกำลังคนด้านนี้ ยังไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างเพื่อการอาชีพ สามารถสร้างโรงเรียนให้มีต่างชาติเข้ามาร่วมงานได้ในอนาคตต่อไป โดยทางผู้อำนวยการและนักวิเคราะห์ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป