บพค. ร่วมงาน TRIUP FAIR 2023 หนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผศ.ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และคณะนักวิเคราะห์จาก บพค. เข้าร่วมงาน “TRIUP FAIR 2023” มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม Grow Your Business With Research and Innovation 2566 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาคประกอบการและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งมุ่งเน้นไปทางงานวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ การเกษตรและอาหารมูลค่าสูง และ Net Zero ที่เป็นสิ่งช่วยกระตุ้นคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการจัดงานในครั้งนี้ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญ สำหรับการริเริ่ม Joirney to Impacts ให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ (research utilization) กันมากขึ้น

บพค. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนและสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเรื่องของการให้ทุนและนโยบายการสนับสนุนการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยและบุคคลทั่วไป โดยทาง บพค. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถร่วมเป็นส่วนนึงในฟันเฟือง กลไกสำคัญ ที่กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนวิจัยอันจะต่อยอดสู่การนำผลลัพธ์จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้า เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อไป