บพค. ขอเชิญเข้าร่วม PMU-B for the FUTURE โครงการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานย้อนหลังของ บพค. เพื่อประเมินและนำส่งเชิงนโยบาย 4th

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน PMU-B for the FUTURE 4th Forum
โครงการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานย้อนหลังของ บพค. เพื่อประเมินและนำส่งเชิงนโยบาย

📅 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

🔹Onsite: ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🔹Online: ผ่านระบบ Zoom
https://kku.world/gabforum2nd
Meeting ID: 655 024 6544
Passcode:030766

สามารถลงทะเบียนได้ที่
🔗 https://forms.gle/fwzjvbRVVwmJa2y7A

วิดีโอบันทึกงานเสวนา