บพค. ขอชวนคนผลิตสื่อมา Upskill-Reskill เพื่อสร้าง "Engagement และ การมีส่วนร่วมกับผู้รับสาร"

ครบเครื่องการอบรมเรื่อง “การผลิตเนื้อหาบนสื่อดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วม” (Digital Media and Audience Partipication) จากกูรูไทยด้านเทคนิคการเล่าเรื่องมากมาย

3 วันที่คุณจะมีโอกาสเจาะลึกเทคนิค
📌 Trends & Technic การมีส่วนร่วมสร้าง engagement ด้วยสื่อดิจิทัล
📌 Audience & Digital Participation: เข้าใจความต้องการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร และเปิดผลการศึกษาล่าสุด “คนไทยกับการมีส่วนร่วมกับประเด็นสังคม”
📌 Interactive & Immersive : เทคนิคการเล่าเรื่องแบบสร้างปฏิสัมพันธ์ ด้วยเทคโนโลยี VR, AR, Data, Immersive เพื่อการเล่าเรื่อง
📌 Social media & Website Strategy: อัพเดทการใช้ feature ต่าง ๆ สร้าง engagement การมีส่วนร่วม ชุมชนออนไลน์ และแฟนคลับ
📌 Location-based Storytelling: สร้างพลังเนื้อหาจากพื้นที่และการมีส่วนร่วมด้วยการเล่าเรื่องจากพิกัดสถานที่
📌 Gamification: กลไกเกมสร้างปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราว
📌 Digital Participation & Business opportunity: ต่อยอดมุมมองธุรกิจและรายได้สื่อด้วย “การมีส่วนร่วมกับผู้รับสาร
📌 สร้าง Idea prototype ด้วย Design Thinking ตลอดกิจกรรม

อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด (40 คนต่อที่)
🔸1-3 กันยายน 2566 อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
🔸8-10 กันยายน 2566 อ.เมือง เชียงราย
🔸15-17 กันยายน 2566 กรุงเทพฯ มกราคม
(หมายเหตุ จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก)

สแกน QR Code หรือ Click Link https://bit.ly/3Oesx30 เพื่อลงทะเบียนมาร่วมค้นหาเทคนิคกลยุทธ์การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการมีส่วนร่วมด้วยกัน!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Thai Media Lab https://web.facebook.com/ThaiMediaLab
เบอร์ติดต่อ 061-416-4158
อีเมลล์ [email protected]

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม: ผู้ผลิตสื่อในองค์กรสื่อ ผู้ผลิตอิสระ สื่อพลเมือง คนผลิตสื่อออนไลน์ blogger/youtuber นักขับเคลื่อนสังคม นักสื่อสาร นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน

ดำเนินโครงการโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสุาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)