บพค. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม Frontier Technology Forum: The Future Perspective on Earth-Space Technology in Thailand

“การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศกับโอกาสของประเทศไทย ผ่านมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์”

📆 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
🔴 ผ่าน Facebook Live :
https://www.facebook.com/PMUBTHAILAND
🔵 ระบบ Zoom Meeting :
https://zoom.us/j/92421853591…
Meeting ID: 924 2185 3591
Passcode: 751407

💥พบกับเวทีเสวนา “ประโยชน์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลกและอวกาศ รวมถึงการสร้างดาวเทียมภายในประเทศ กับโอกาสของประเทศไทย ผ่านมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์”
Keynote Speaker:
🔸 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักสมุทรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ
🔸 ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
🔸 นายสัตวแพทย์ ดร.มนูศักดิ์ วงศ์พัชรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยด้านไบโอเทค วิชาการอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
🔸 คุณณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน บรรณาธิการบริหาร Spaceth.co
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ

วิดีโอการจัดงานย้อนหลัง