บพค. & ธัชวิทย์ จัดการประชุมหารือความร่วมมือ

ภาคีเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Science Alliances) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ภายใต้แพลตฟอร์มวิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences: TAS) ประจำปีงบประมาณ 2567

⏰ ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 13.30 น.
📍 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค

กล่าวเปิดงาน โดย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค.

💥พบกับ Highlight การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ Climate Change : “CoE Roles in RDI on Climate Change Technology Frontier”
โดย รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร บพค.

พร้อมหารือเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการรายประเด็นตามงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Science Alliances) ดังนี้
🎯 Food & Health
🎯Climate Change & Beyond, การพัฒนากำลังคนศักยภาพสูง
🎯 Frontier BCG & AI