รัฐมนตรีฯ ศุภมาส นำทัพหารือความร่วมมือจีน บพค. เร่งผลักดันการสร้างคนผ่าน Mou

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. คุณสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. และผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ อว. เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange 2023” ณ Chongqing International Convention นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีในพิธีเปิดฯ โดยมีใจว่าความ “จีนจะสานต่อสานเจตนารมณ์ในเส้นทางสายไหมแห่งสันติภาพและความร่วมมือแบบเปิดกว้างไม่แบ่งแยก เรียนรู้และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบในระดับนานาชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตของมนุษยชาติ” การจัดประชุม Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange 2023 มีผู้นำระดับโลก รัฐมนตรีกว่า 20 ประเทศ นักวิจัยรางวัล Nobel Prize นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยชั้นนำ เจ้าหน้าที่ กว่า 70 ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่าพันคน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีฯ ศุภมาส และ นายหยิน เหอจวิ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามใน “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคประชาชน ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Memorandum of Understanding on Science and Technology People-to-People Exchange Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร สร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และสถาบันวิจัยของทั้งสองประเทศซึ่งจะเป็นการช่วยกระชับความร่วมมือทวิภาคีในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน โดย ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการที่จะดำเนินการร่วมกัน ได้แก่

  1. โครงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
  2. การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือสำหรับสถาบันวิจัย
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (China Science and Technology Exchange Center – CSTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานร่วมภายใต้รบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

ศ. ดร.สมปองฯ ได้กล่าวในพิธีว่า “เราจะเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ People-to-People Exchange Program ในการสร้างและพัฒนากำลังคนโดยการแลกเปลี่ยนนักวิจัยจากต่างประเทศให้มาทำงานกับนักวิจัยที่ประเทศไทย และการแลกเปลี่ยนนักวิจัยไทยไปทำงานร่วมกับนักวิจัยจีน ผ่าน โครงการ Exchange Talented Young Scientist Program collaboration, Researcher mobility program, Exchange short-term research work รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือผ่านงานวิจัยร่วมงานหน่วยงานวิจัย/สถาบันวิจัยแห่งชาติ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้หัวข้อการพัฒนากำลังคนที่สนใจร่วมกัน”