ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร

🔻เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม🔻

📣 เนื่องในโอกาศ สกว. ครบ 20 ปี 📣
บพค. ขอเป็นตัวแทนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงาน
🔻 เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 🔻
💡 AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global)💡
📌 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่พระราชทานดีเด่นด้านการเกษตร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 พระราชทานเข็มที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.
และพบกับกิจรรมมากมาย อาทิ
🎤 ภาคเสวนาและบรรยาย
– การเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับทิศทางการเกษตรในอนาคต” “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอาหาร” “ประกวดสุดยอดกาแฟไทย การสร้างมูลค่ายกระดับกาแฟไทย สู่มาตรฐานสากล” และเสวนาในห้องประชุมย่อย 6 Mega Trends
– การบรรยายพิเศษ จากบุคคลสำคัญระดับประเทศ
💡 ภาคนิทรรศการ
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
– นิทรรศการ 6 Mega Trends งานวิจัยเกษตรไทย
– นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ สวก. ในรอบ 20 ปี
– นิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตร
กิจกรรมสาธิตต่างๆ / การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร