บพค. ผนึกกำลังอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ผศ. ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงาน “The Foodism Show 2023” มหกรรมแสดงสินค้าและบริการที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยครอบคลุมเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การยกระดับผู้ประกอบการด้วยการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ร่วมกับ ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และผู้ประกอบการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดังนี้

  • คุณวันทนีย์ ตังประเสริฐ กรรมการ บริษัท ชวนชมเภสัช จำกัด
  • คุณรชานนท์ มะ กรรมการ บริษัท ฮันนะ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
  • คุณชุลีกร สถิตพงศ์พิพัฒน์ กรรมการ บริษัท ร้อยแปด ฟู้ดส์ จำกัด
  • คุณณัฐวี บัวแก้ว กรรมการ หจก.เอ็นเฮอร์บานซ์