บพค. ร่วมงานแถลงข่าวจัดงานวันเด็ก “ถนนสายวิทยาศาสตร์ เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน” อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ

เมื่อวันนี้ (8 มกราคม 2567) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พลเรือตรีอนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ดร.ศรันยู สอนกำเนิด ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นายรุ่งโรจน์ นาคนวล ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และนายทอม เครือโสภณ ผู้แทนบริษัท สมูท ไลฟ์ จำกัด ร่วมแถลง
อีกทั้งยังมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริปก พิศสุวรรณ รองผู้อำนวยการ บพค. และผู้บริหาร อว. พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาเข้าร่วม ที่ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (โยธี) กรุงเทพฯ

ถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กช่างคิด วิทย์สร้างฝัน” น้อง ๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ใน 4 สถานที่ ได้แก่
📌 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 เซ็นทรัล พระราม 9 กิจกรรมสุดสนุก สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ กับ Play Fun Fest: PMU-B Coding ERA! 🚀 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ 👉 https://www.zipeventapp.com/e/Play-Fun-Fest-PMU-B-Coding-Era
📌 วันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 ณ กระทรวง อว. ถ.โยธี ณ รอบๆ ลานพระรูปรัชกาลที่ 4
📌 วันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5
📌 วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM คลองห้า ปทุมธานี