บพค. เปิดรับสมัคร นักวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนากำลังคนทักษะสูงของประเทศ จำนวน 1 อัตรา (พนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราว)

เพื่อปฎิบัติงานระยะสั้น (ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 มกราคม 2566

*ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร*

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาวดี เนียมสูงเนิน

โทรศัพท์ 088-642-1648 หรือ e-mail : [email protected]